tn2_obrazek_166Realitní kancelář 100 REALITY poskytuje poradenství v oblasti ocenění nemovitosti.

Vyhotovujeme pozouzení obvyklé tržní ceny pro různorodé účely (např. pro dědické řízení, osobní účely, účely formálního charakteru).

V případě potřeby znaleckého posudku od soudního znalce zprostředkujeme posudek za velmi výhodnou cenu. Tento posudek využijete pro převod, darování či dědictví nemovitosti a při zpracování odhadů tržních cen nemovitostí pro účely úvěrového řízení v bankovních ústavech.

Typ posudku Rozsah Cena

Posouzení obvyklé tržní ceny

 • Vyhotovení ocenění pro 1 nemovitost
 • 990 Kč

Zprostředkování znaleckého posudku

 • pro daň z nabytí nemovitostých věcí
 • pro daň darovací či dědickou
 • pro vypořádání podílového spoluvlastnictví nebo společného jmění manželů
 • pro vklad nemovitosti do majetku (účetnictví) firmy
 • pro ocenění věcných břemen
 • pro informativní ocenění nemovitosti jako podklad pro ekonomické rozhodování
od 3000 Kč

Co je potřeba donést pro posouzení obvyklé tržní ceny?

Nemovitost v osobním vlastnictví

 • výpis listu vlastnictví
 • kupní smlouva
 • fotografie nemovitosti (není bezpodmínečně nutné)

Nemovitost v družstevním vlastnictví

 • nájemní smluva
 • fotografie nemovitosti (není bezpodmínečně nutné)

v případě dědického řízení úmrtní list nebo údaje o zesnulém a datum vzniku pozůstalosti.